حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Zhangjiagang Auzoer Environmental Protection Equipment Co.,Ltd
تامین کنندگان تایید شده

اعتماد

مهر

تایید

تامین کننده

اعتبار

بررسی

قابلیت کننده

ارزیابی

قیمت دریافت کنید

ما یک تیم خدمات حرفه ای داریم که می تواند انواع خدمات سفارشی را به شما ارائه دهد و بهترین قیمت را با توجه به اسناد شما نقل کند! درخواست خود را از طریق فرم آنلاین ارسال کنید ، هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم ، بهتر می توانیم نیازهای شما را درک کنیم و به پروژه شما پاسخ دهیم.
*پروژه
*پیام
فایل را انتخاب کنید

1 یا چند پرونده را انتخاب کنید و بارگذاری کنید ، حداکثر 10 مگابایت برای هر کدام

تماس

به:

Bessie Wang (Zhangjiagang Auzoer Environmental Protection Equipment Co.,Ltd)